چگونه یک ساختمان ساخته میشود؟

{{اگر هنوز در جستجوی شخصی هستید که بیاید وزندگی شمارا تغییر دهد، به آیینه نگاه کنید، اورا خواهی یافت....!}}

 

 

 

مراحل ساخت ساختمان

 

(به صورت خلاصه)

 

 

 

 

 

 

۱ – تخریب و پی کنی

 

اولین مرحله در ساختمان سازی بعد از تهیه نقشه ها پی کنی و گود برداری است .

 

به منظور گودبرداری یک لودر چرخ لاستیکی به محل ساختمان آورده شد و شروع به کار کرد. عمق گود برداری

 

در این سایت بیش از یک متر بود که هر بار توسط کارگران اندازه گیری می شد تا بیش از این مقدار گودبرداری نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ – قالب بندی پی

 

قالب بندی به صورت بلوک چینی در ساختمان انجلم میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ :بتن مگر

 

پس از اجرای بلوک چینی ها نوبت به اجرای بتن مگر می رسد.

 

بتن مگر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد :

 

-۱ : برای جلو گیری از تماس مستقیم بتن اصلی فونداسیون با خاک

 

-۲ : برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.

 

۴ – پی سازی

 

 

 

 

۵آرماتوربندی پی

 

در پی میل گردها را در دو جهت به صورت مشبک به یکدیگر بافته و آن را در حدود ۵ سانتی متر بالاتر از کف روی بتن

 

مگر قرار می دهند

 

 

۶– وصله آرماتورها

 

به منظور وصله باید با توجه به آیین نامه و همچنین قطر میلگرد طول وصله را محاسبه کرد و در نقاطی که آماتورها نیاز به وصله

 

دارند ، آرماتور جدید را با این طول روی آرماتور قبلی به وسیله مفتول و به صورت Overlap اجرا نماییم .

 

 

 

 

۷ – میلگرد های انتظار:

 

 

 

 

 

 

۸ – بستن میلگردها به یکدیگر

 

میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به یکدیگربسته ویکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات

 

بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود.

 

برای بستن دو میلگرد به یکدیگراز مفتول فلزی نرم با قطر ۱l5تا ۲ میلیمتر استفاده میکنند که اصطلاحا به این عمل گره زدن

 

میگویند.

 

 

 

 

۹ – بتن ریزی پی

 

برای ساخت بتن حتی المقدور باید از ماشینهای بتن ساز (بتونیر) استفاده کرد.این ماشینها دارای دیگ گرداننده ای هستنند که به

 

آهستگی حول محوری نسبت به افق میگردد و بوسیله تیغه ای که در داخل ان تعبیه شده است محتویات خود را مخلوط مینماید.